Interview met Ken Loucks, de ‘Interceptor Whisperer’

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on google

Continue in English.

Ken Loucks, bijgenaamd ‘The Interceptor Whisperer’ (de Afscheidersfluisteraar), heeft meer dan een decennium de werking van vetafscheiders bestudeerd en hoe ze effectief ingezet kunnen worden in programma’s rond voorbehandeling van afvalwater en beheersing van FOG (Fat, Oil and Grease: vet en olie).

We zijn blij hem, helemaal uit Vancouver (VS), te hebben mogen ontvangen als opener van onze 2019 European Fog Summit in maart in Amsterdam. Meteen ook de blikvanger van de dag: hij voerde als het ware een show op met banale dingen die we dagelijkse gebruiken zoals een glazen karaf, water, afwasmiddel en drie soorten olie. Met deze eenvoudige producten heeft hij de complexe fysicawetten uiteengezet over de werking van een vetafscheider. Een kind zou het verstaan! Het was erg interactief en vooral heel boeiend.

We troffen hem naderhand om nog wat meer vragen te stellen.

Hallo Ken! Hoe ben je in de wereld van vetafscheiders terechtgekomen?

“Ik werk sinds 1989 in de sanitair-industrie, onder andere in groothandeldistributie, als fabrieksvertegenwoordiger en toen direct voor een fabrikant van vetafscheiders. In 2008 begon ik te werken met commerciële vetafscheiders in Noord-Amerika. Ik werd deskundig in de sanitairvoorschriften, productstandaarden en programmaeisen voor voorbehandeling waar vetafscheiders aan moeten voldoen.
Na een tijd kreeg ik inzicht in de misverstanden, misinformatie en verkeerde toepassingen rond vetafscheiders, die in de hele sector verweven waren.
De laatste jaren ben ik bezig geweest om de basiskennis over vetafscheiders te leren aan civiele en werktuigbouwkundige ingenieurs, ingenieurs gespecialiseerd in sanitair, rioolbeleidsmedewerkers en aannemers.

Waarom zijn vetafscheiders zo belangrijk?

Commerciële vetafscheiders zijn de eerste en enige barrière tussen de lozing van FOG door horecazaken en het rioolstelsel. Ze zijn een belangrijk deel van FOG-beperkende maatregelen die het aantal FOG-blokkades en overlopende riolen terugdringt. Overlopende riolen zijn een gevaar voor de volksgezondheid.

Hoe werken ze?

Alle vetafscheiders werken volgens het principe van gravitaire afscheiding. Dat is een duur woord dat gewoon betekent dat vet en olie lichter is dan water; in een afscheider drijft dit materiaal naar de bovenkant, waar het opgeslagen wordt. Bij het ontwerpen van een efficiënte afscheider moet je rekening houden met verschillende factoren die invloed hebben op deze gravitaire afscheiding. Deze factoren zijn o.a.: druppelgrootte, specifieke zwaartekracht, temperatuur, viscositeit, snelheid, stroompatroon en emulsie.

Hoe moeten ze geïnstalleerd worden? Kan iedereen dat, of moeten ze er een professional bij halen?

Vetafscheiders moeten geïnstalleerd worden door een gediplomeerd installateur die de plaatselijke voorschriften kent en bekend is met de werken en installatie-eisen van dat specifieke apparaat. Voorschriften en productstandaarden hebben specifieke eisen ten aanzien van de installatie van vetafscheiders. Hier aan moet voldaan worden om een goed werkende vetafscheider te hebben.

En de normen? Verschillen die per plaats?

Productnormen bepalen hoe vetafscheiders worden ontworpen en getest. Welke normen van toepassing zijn, verschillen per locatie. In Noord-Amerika zijn de meest voorkomende normen voor geteste vetafscheiders PDI G101, ASME A112.14.3, A112.14.4 en CSA B481. In Europa wordt de norm EN1825 gebruikt.

Waarom zou een horecazaak geen vetafscheider hebben?

Misschien weten ze niet wat afscheiders zijn of waarom ze die zouden moeten hebben. De kernactiviteit van een restaurant is het maken en verkopen van eten aan betalende klanten, om zo winst te maken. Hun aandacht is vanzelfsprekend gericht op de dingen die deze kernactiviteit direct beïnvloeden. Vetafscheiders hebben geen invloed op de winst en daarom denken horeca-eigenaren er vaak niet aan.

Wat kan er gebeuren als je geen vetafscheider installeert?

Natuurlijk lozen alle huishoudens en bedrijven wel enige FOG in het riool, maar horecazaken zorgen voor de hoogste concentraties FOG in het stelsel. Daarom moeten FOG-reducerende maatregelen gericht zijn op deze groep, om de meest effectieve resultaten in het terugdringen van de vorming van vetophopingen. Deze ophopingen zorgen uiteindelijk voor een geblokkeerd riool.

Welk advies zou je geven aan startende horeca-ondernemers? Waar moeten ze op letten?

Iedereen die overweegt om een horecazaak te openen, moet weten aan welke eisen hun rioollozingen moeten voldoen. Niet voldoen aan deze eisen kan erg veel geld kosten, zeker als blijkt dat een riooloverstroming te wijten is aan het restaurant dat FOG in het stelsel loost. Ik adviseer om bij de gemeente na te vragen wat de eisen zijn.

Elk horecabedrijf moet ook nadenken over het materiaal waar de vetafscheider van gemaakt is en de opslagcapaciteit. Afscheiders van koolstofstaal zullen zeker snel slijten wegens de hoge zuurgraad van ontbindende FOG en voedselresten. Kleine vetafscheiders hebben te weinig capaciteit, waardoor er vaker kostbaar onderhoud gepleegd moet worden om de verzamelde FOG te verwijderen.

En tenslotte.. hoe zit dat met jouw bijnaam?

Ik werd ‘The Interceptor Whisperer’ genoemd door branchegenoten die mij zagen als een hoogleraar in vetafscheiders. Ik zie mezelf liever als een vetafscheiderfanaat die graag nerdy doet over deze belangrijke voorbehandelingsapparatuur.